Specia Vidal este ... Ce este specia Vidal?
Speciile Vidal
TIPUL 1, -a (-y), despre specie, în vedere, în vedere, în minte

Dicționar explicativ al lui Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.