Desigur este ... Ce este?
În sine, în sine; Ei bine. ea însăși, cea mai mare parte a vinurilor. ea însăși și ea însăși; Miercuri ea însăși; pl. ele însele, locuri. va determina.
Dicționarul explicativ al lui Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.