BENDAR este ... Ce este BENDAR?

Bondar, liderul poporului. revolta din 1231 în Ganja (Azerbaijan) împotriva lui Khorezmshah Jalal-ad-Din, care a capturat orașul în 1225. și l-au suprapus cu un tribut greu. De origine un artizan. Rebelii au distrus palatul domnitorului orașului, ia întrerupt funcționarii, slujitorii. După refuzul rebelilor de a se preda, Jelal-ad-Din a luat orașul, a confiscat și a executat B. împreună cu alți lideri ai revoltei. Lit. : Istoria Azerbaidjanului (v.1), Baku, 1958, p. 176-77.

Enciclopedia istorică sovietică. - M .: Enciclopedia sovietică. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.