BELECHANU - l ... Ce BELECHANU?

(Balaceanu), Emanoil (Manolache) (d I. V. 1842.) - cameră. socialist utopic. A apărut din boierii mici. Servit ca însemn în armata munteană. Comună. cu rom. Socialist DIAMANT T. utopic stabilit martie 1835 în imobiliare a primit moștenit Scaeni (rn Ploieștiului) falanster de tip Fourier. Falansterului compoziție numită "pp -x. Manufactură și t" ( "Societatea agronomicä si manufacturiera"), a constat din cca. 100 de persoane. -. Țăranii, artizanii, eliberat iobăgimea etc. B. Membrii Phalanx angajate în agricultură și comerț. La falantrie exista o școală în care, în timpul liber, aprox. 20 de persoane. a studiat matematica, franceza. și cameră. lang. , economia politică. Phalanstric B. a existat timp de 2 ani. Producția din Țara Românească a declarat comunității ilegale (30 septembrie 1836) și l-au învins cu ajutorul trupelor (5 ianuarie 1837). B. și asociații săi au fost arestați și exilați. SOURCE. : Diamant T., Scrieri economice, Buc, 1958. Lit. : Stanoiu M., Despre Manifestari ale socia unele-lismului Rominia utopie version (1835-1840) Organiazarea Unui falanster la Scăieni-Prahova, Analele de istorie a institutului de pe Linga partidului CC al PMR, 1956, nr 3; Jon C, Despre socialismul utopie în România. Cu Privire la falansterul "Sotii agronomi" de la Scaeni, ibid, 1957, nr 1, pp. 164-86; Popovici D., "Mos Cetate", Între utopie ȘI poezie, Bue, 1935. A. S. Kidel, YA Baskin. Chișinău.

Enciclopedia istorică sovietică. - M .: Enciclopedia sovietică. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.