BEHAULLA - l ... Ce BEHAULLA?

(arabă, litere - .. Shine Dumnezeu) - un pseudonim Mirza Hussein Ali (1817-1892) - fondatorul și șeful comunității Baha'i (. Vezi Bahai Credința), pe numărul de adepți ai lui Bab. După executarea lui Bab, a fost arestat și deportat din Iran. El a locuit mai întâi în Bagdad, apoi în Constantinopol, Adrianopol și Akka (Palestina). Lit. : Primul Sat. mesajele lui Babid Behullullah, ed. V. Rosen, Sankt-Petersburg, 1908; A se vedea, de asemenea, lit-ru la art. Bahai Faith.

Enciclopedia istorică sovietică. - M .: Enciclopedia sovietică. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.