Great Plain - că ... Ce este Plain?
Plain
( Alföld ), o parte din Panonică , la est de Dunăre (Ungaria ). Flat, b. h. acoperit cu loess, cu sol fertil, arat pentru culturi de cereale. După centru. h curge r. Tees și afluentul său Koros, aici sunt cele mai importante orașe ale Szeged , Kecskemét, Debrecen .

Dicționarul denumirilor geografice moderne. - Ekaterinburg: U-Factor. Sub editarea generală a Acad. VM Kotlyakova. 2006.


.